Koncepcja budownictwa modułowego towarzyszy nam od dawna, jednak uwarunkowania gospodarcze i kulturowe przyczyniły się do tego, że w Polsce wciąż traktowana jest w kategoriach architektonicznej nowinki. Nie przeszkadza to jednak architektom i inwestorom, którzy dostrzegając zalety technologii konsekwentnie wdrażają jej założenia w realizowane projekty, tym samym popularyzując budynki modułowe w budownictwie mieszkalnym i użytkowym.

Technologia modułowa w budownictwie: Co to jest?

Jak sama nazwa wskazuje, budownictwo modułowe bazuje na modułach. Modułami nazywamy prefabrykaty, które są przygotowywane w taki sposób, aby:

  • można je było przewieźć jednym lub wieloma środkami transportu z fabryki na plac budowy,
  • pozwalały na proste kształtowanie obiektów budowlanych o różnych powierzchniach.

Prefabrykaty wykorzystywane w budownictwie modułowym powstają w kontrolowanych warunkach hal produkcyjnych. To pozwala na uniezależnienie produkcji od warunków atmosferycznych, przy jednoczesnym otrzymywaniu prefabrykatów o znacznie lepszej jakości niż pozwalają na to tradycyjne technologie. Proces prefabrykacji zwiększa tempo wznoszenia budynków, ale nie wpływa na obniżenie komfortu ich użytkowania. Przekonanie, iż budownictwo modułowe ma charakter tymczasowy i nie zapewnia odpowiednich warunków od mieszkania czy długotrwałego prowadzenia działalności usługowej jest błędne.

Projekt budynku modułowego

Technologia modułowa wymaga nieco innego podejścia do projektowania. W fazie projektowej budynek trzeba podzielić na sekcje, które odpowiadają prefabrykowanym modułom budowlanym wytwarzanym w 90% w zakładach produkcyjnych. Następnie są one transportowane do miejsca przeznaczenia i łączone w celu uzyskania zwartej konstrukcji.

Na etapie produkcji (tzw. prefabrykacji) moduły są wyposażane we wszystkie objęte projektem instalacje, ściany wewnętrzne oraz elementy wykończenia. W praktyce oznacza to ograniczenie robót budowlanych na placu budowy do:

  • podłączenia instalacji,
  • prac uzupełniających w zakresie wykończenia.

Budownictwo modułowe a kontenerowe

Budownictwo modułowe nazbyt często utożsamiane jest z budownictwem kontenerowym. Wynika to z podobieństwa obu technologii w zakresie kształtu wykorzystywanych elementów – prostopadłościanów o samonośnej konstrukcji. Budownictwo kontenerowe wykorzystuje kontenery transportowe, które – jak pokazują zrealizowane koncepcje – oferują całkiem sporo możliwości konstrukcyjnych i aranżacyjnych i mogą być z sukcesami wykorzystywane do realizacji nawet śmiałych projektów. W budownictwie modułowym posługujemy się prefabrykatami, które powstają na bazie stalowej konstrukcji nośnej oraz wykorzystania innych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych.

Zastosowanie systemów modułowych

Budownictwo modułowe cieszy się bardzo dużą popularnością na całym świecie. Ze względu na przeznaczenie systemy modułowe możemy podzielić na kilka podstawowych grup funkcjonalnych. Wymienić tu można budynki:

  • mieszkalne,
  • użyteczności publicznej,
  • handlowe,
  • wojskowe.

Coraz bardziej popularnym zastosowaniem idei budownictwa modułowego jest również łączenie technologii z budownictwem tradycyjnym. Ma to miejsce m.in. podczas budowy obiektów hotelowych, w których instalowane są POD’y (prefabrykowane łazienki).