Współpraca

Etapy współpracy z klientem

Konsultacja przedprojektowa

Dokonujemy analizy wykonalności projektu dotyczącego rozwiązania modułów prefabrykowanych. Przedstawiamy możliwość zastosowania podów wraz z korzyściami i ograniczeniami dla projektu. Ten etap daje nam okazję do poznania obu stron i zrozumienia wymagań Klienta. Po analizie oczekiwań Klienta, wymaganych dat produkcyjnych, ilości i typów łazienek, Domczar przedstawia ofertę. Akceptacja oferty i podpisanie kontraktu.

Opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej

Nasi inżynierowie dokonują analizy przesłanych danych i rozwiązań, służąc swoimi komentarzami. Jednak kontrola pozostaje zawsze w rękach Klienta lub osób technicznych (architektów i inżynierów), którzy go reprezentują. Daje to gwarancję, że wyrób spełnia oczekiwania Klienta pod względem układu architektonicznego, instalacji oraz użytych materiałów. Pisemne zatwierdzenie dokumentacji technicznej i specyfikacji materiałowej pozwala na przystąpienie do realizacji wzoru.

Produkcja, dostawy, obsługa posprzedażowa

Domczar rozpoczyna seryjną produkcję na podstawie podpisanych dokumentów. Na każdym etapie produkcji przeprowadza się kontrolę jakości wykonywanej pracy przez wykwalifikowaną kadrę. Dostawy modułów odbywają się zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Klienta. Długoterminowa współpraca z naszymi Klientami jest dla nas priorytetem, dlatego uważamy, że profesjonalna obsługa posprzedażowa odgrywa kluczową rolę w jej utrzymaniu. Nasz serwis jest zawsze dostępny na wezwanie Klienta w całej Europie

DOMCZAR
Oferta domczar
DOMCZAR / KLIENT
Zatwierdzenie specyfikacji / Kontrakt
DOMCZAR / KLIENT
+3 tygodnie
Zatwierdzenie projektu / Mock'up
DOMCZAR / KLIENT
+4 tygodnie
Prezentacja / Zatwierdzenie Mock'up
DOMCZAR
Masowa produkcja
DOMCZAR
+8 tygodni
Dostawy na budowę
Producent prefabrykowanych modułów łazienkowych wykorzystywanych w budownictwie.

Kontakt

18-500 Kolno, ul. Towarowa 5
biuro@domczar.pl
+48 539 11 66 77

Dojazd

9001 white
znak 14001 white