+48 539-11-66-77 biuro@domczar.pl

Proces Współpracy

Konsultacja przed projektowa:
Dokonujemy analizy wykonalności projektu w rozwiązaniu modułów prefabrykowanych, przedstawiamy możliwość zastosowania podów wraz z korzyściami i ograniczniami dla projektu. Jest to etap będący okazją do poznania obu stron i zrozumienia wymagań Klienta. Po analizie oczekiwań Klienta, wymaganych dat produkcyjnych, ilości i typów łazienek Domczar przedstawia ofertę.
Akceptacja oferty i podpisanie kontraktu.
Nasz zespół, przy ścisłej współpracy z Klientem opracowuje szczegółową dokumentację techniczną. Nasi inżynierowie dokonują analizy przesłanych danych i rozwiązań służąc swoimi komentarzami jednak kontrola pozostaje zawsze w rękach Klienta lub osób technicznych (architekci i inżynierowie) którzy go reprezentują. Daje to gwarancję, że wyrób spełnia oczekiwania Klienta zarówno pod względem układu architektonicznego, instalacji jak i użytych materiałów.
W zależności od zapisów w kontrakcie wykonujemy wzór do zatwierdzenia. Wzór jest to wglądu Klienta w fabryce Domczar. Na życzenie wykonujemy 2sztuki – jedna zostaje w fabryce Domczar do końca projektu, druga wysyłana jest do Klienta jako odnośnik do późniejszych kontroli produkcji masowej.
Następuje pisemne zatwierdzenie dokumentacji technicznej, specyfikacji materiałowej oraz wzoru.
Produkcja:
Domczar rozpoczyna seryjną produkcję w ślad za podpisanymi dokumentami. W zależności od zapisów w kontrakcie może być wymagane pisemne odebranie każdej kabiny przez Klienta na terenie fabryki Domczar, przed wysłaniem produktu na budowę. W innym wypadku Klient ma kilka dni (ustalone w kontrakcie) na zgłoszenie braków w kabinie po ich dojechaniu do budowę. Chroni to interes obydwu stron, na wypadek uszkodzeń w trakcie transportu i rozładowania.

Instalacja:
Domczar oferuje usługę instalacji kabin po wcześniejszych ustaleniach

Serwis:
Wszystkie produkty Domczar mają gwarancję i są przedmiotem obsługi serwisowej po dostawie.