+48 539-11-66-77 biuro@domczar.pl

Projekt „Dotacja na kapitał obrotowy”

realizowany w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel finansowania: wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średnich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty: utrzymanie ciągłości działalności przedsiębiorstwa.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 500 000 000,00 zł.

Wartość realizowanego projektu – 317 024,28 zł.